Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2014

paralleluniverse
Halo, halo, czas! Proszę, stop! Niezauważalnie mijasz gdzieś obok, bezlitośnie zdzierając z bezsilności ostatnią nić czegokolwiek żywego.

September 10 2014

paralleluniverse
9434 7de3 390
Reposted fromwazelina wazelina viayanek yanek
paralleluniverse
Chociaż po stokroć możesz powtarzać, że nic z tego, ja i tak zrobię swoje. 
Nikt mnie bardziej w życiu nie irytuje niż ludzie, którzy twierdzą, że moje życie przeżyliby lepiej niż ja sama.
Reposted bywiksNieOdejdeStad
paralleluniverse
Untitled | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viayanek yanek
paralleluniverse
6575 43f8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayanek yanek
paralleluniverse
6116 8649 390
Reposted fromsomnambule somnambule viayanek yanek
paralleluniverse
Całujemy się tak często, że dziwnie mi kiedy tego nie robimy, jak gdyby najlepiej oddychało mi się przez jego usta
— "Delirium"
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viayanek yanek
paralleluniverse

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"

August 28 2014

paralleluniverse
S.A.M.A. wiecznie sama.

June 30 2014

paralleluniverse
chyba teraz to nie ma mnie więcej, niż jestem.
tak trochę umarłam, ale nie do końca.

June 24 2014

paralleluniverse
spójrz w lustro.

June 23 2014

paralleluniverse
Nikt nie wie prócz Nas co to znaczy. 
Ko.chać.
paralleluniverse
już nikt nigdy.
paralleluniverse
podnieś głowę troszkę wyżej, zauważ, co niezauważalne.

May 29 2014

paralleluniverse
Wszystko się wali, oprócz tej ściany przede mną.

May 11 2014

paralleluniverse
lekko stronię od życia. 

May 05 2014

paralleluniverse
z dnia na dzień coraz bardziej niepotrzebnie.
Reposted byaluch aluch
paralleluniverse
9359 4b48 390
Reposted bysomewhereonlyweknowbadbloodwiks
paralleluniverse
9357 04ad 390
paralleluniverse
9355 f8ec 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl